SKB besiktigar för fortsatt trygghet och trivsel

Svensk Trygghetscertifiering AB har fått förtroendet att genomföra trygghetsbesiktningar hos SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening) som ett led i deras arbete med fortsatt trygghet och trivsel i sina fastigheter.

- Vi gör detta för att säkerställa vårt arbete. Vi har hållbarhetsperspektivet högt på agendan och den sociala hållbarheten är en del av det och trygghet och trivsel är viktigt för oss, säger Madeleine Brisère, förvaltningschef på SKB.

- Det här är ett särskilt roligt uppdrag eftersom SKB är kända för en fastighetsförvaltning i toppklass, säger Jens Olsson, verksamhetschef på Svensk Trygghetscertifiering AB.

Madeleine berättar att SKB brukar få höga betyg i sina kundundersökningar och det vill de fortsätta med. Då ger trygghetsbesiktningarna en bra statusuppdatering av fastigheterna. De ger ett underlag till åtgärder i den dagliga förvaltningen men även sådant som behöver planeras in i de långsiktiga underhållsåtgärderna.

- Att vi valt Svensk Trygghetscertifiering innebär att vi får en genomlysning av fastigheterna med hjälp av oberoende besiktningsmän som har erfarenhet av andra fastigheter än vi själva avslutar Madeleine.

SKB har cirka 8.100 lägenheter i ett 70-tal kvarter. Här kan du läsa mer om SKB: https://www.skb.org/

Foton:

Madeleine Brisére, förvaltningschef, SKB. Foto: Christofer Dracke

SKBs fastighetsskötare Hans tillsammans med hyresmedlem. Foto: Karin Alfredsson