Publikationer

Handboken Tryggare boende

Fördjupa er i vår handbok. Den vänder sig till ägare och förvaltare av bostadsfastigheter. Den innehåller beskrivningar av hur bostadsföretag och bostadsrättsföreningar kan arbeta systematiskt för ökad trygghet och minskad brottslighet i enskilda fastigheter och i bostadsområden. Handboken innehåller både teoretisk bakgrund och praktiska exempel.

Ladda ner handboken:

Tryggare boende

Kontakta oss för beställning av tryckta handböcker.

Kontakt

Bo Tryggt 05

Bo Tryggt är en komplett handbok för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden som utarbetades 2005 vid enheten för forskning och utveckling på Polismyndigheten i Stockholms län i samverkan med bygg- och bostadsföretag och andra intressenter. Den syftar till att underlätta arbetet för alla parter som deltar i arbetet med att förebygga brott och öka tryggheten i våra bostadsområden. Sedan 2005 har tekniken vad gäller framförallt låssystem, dörrar och belysning utvecklats, men vad gäller grundprinciperna är den fortfarande den mest kompletta kunskapskällan i Sverige. 

Ladda ner Bo Tryggt 05:

Bo Tryggt 05

Ta kontakt

Lennart Levander

Teknik

@trygghetscertifiering.se

0706-29 79 82

Ulf Malm

Utveckling & utbildning

@trygghetscertifiering.se

0708-44 44 59

Anna Hartvigson

Projektledare

@trygghetscertifiering.se

0736-60 50 27

Adress Stockholm

Svensk Trygghetscertifiering AB
The Park
Magnus Ladulåsgatan 3
118 65 Stockholm

Adress Helsingborg

Svensk Trygghetscertifiering AB
C/O Hetch
Redaregatan 48
252 36 Helsingborg