Publikationer

Handboken Tryggare boende

Fördjupa er i vår handbok. Den vänder sig till ägare och förvaltare av bostadsfastigheter. Den innehåller beskrivningar av hur bostadsföretag och bostadsrättsföreningar kan arbeta systematiskt för ökad trygghet och minskad brottslighet i enskilda fastigheter och i bostadsområden. Handboken innehåller både teoretisk bakgrund och praktiska exempel och är skriven av Ulf Malm och Lennart Levander.

Ladda ner handboken:

Tryggare boende

Kontakta oss för beställning av tryckta handböcker.

Kontakt

Bo Tryggt 05

Bo Tryggt är en komplett handbok för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostäder och bostadsområden som utarbetades 2005 vid enheten för forskning och utveckling på Polismyndigheten i Stockholms län i samverkan med bygg- och bostadsföretag och andra intressenter. Den syftar till att underlätta arbetet för alla parter som deltar i arbetet med att förebygga brott och öka tryggheten i våra bostadsområden. Sedan 2005 har tekniken vad gäller framförallt låssystem, dörrar och belysning utvecklats, men vad gäller grundprinciperna är den fortfarande aktuell och den mest kompletta kunskapskällan i Sverige. En av de ansvariga poliserna vid utarbetandet av Bo Tryggt var Lennart Levander.

Ladda ner Bo Tryggt 05:

Bo Tryggt 05

Ta kontakt

Adress

Svensk Trygghetscertifiering AB
Box 1113
171 22 Solna

Frågor

svensk@trygghetscertifiering.se

ISAD Inbrottsskyddade Allmänna Dörrar

www.isad.se