Nyheter

02-21-20
Nyheter

Rapportera konkret socialt hållbarhetsarbete

Många fastighetsägare jobbar hårt med att skapa konkret innehåll i hållbarhetsrapporten. Trygghetsbesiktningar samt certifieringar är en mätbar metod för socialt hållbarhetsarbete.
01-31-20
Nyheter

Svensk Trygghetscertifiering startar uppdrag för Signalisten

Signalisten i Solna vill trygghetsbesiktiga hela sitt bestånd under 2020 som ett viktigt led i sina satsningar på trygghet under året.
01-29-20
Nyheter

BID/fastighetssamverkan i Upplands Väsby kommun

På uppdrag av Väsbyhem har Svensk Trygghetscertifiering varit med och startat upp ett BID i Upplands Väsby, där fastighetsägarna har möjlighet att gå ihop om viktiga frågor.
01-27-20
Nyheter

Svensk Trygghetscertifiering stödföretag till Alla Kvinnors Hus

Våld i nära relationer är ett stort problem i Sverige, trots att det är år 2020. En aktör som gör och har gjort skillnad i denna fråga är Alla Kvinnors Hus.
01-26-20
Nyheter

Utökat investeringsstöd för hyresbostäder

Investeringsstödet är tillbaka i en effektiviserad form. År 2020 finns 2,1 miljarder kronor i anslagna medel - Svensk Trygghetscertifiering hjälper dig att söka!
01-23-20
Nyheter

Regeringens fortsatta satsning på trygghet

Regeringen tillsammans med samarbetspartierna satsar fortsatt på trygghet. En samhällstrend, då trygghet ligger högt på agendan både för boende och fastighetsägare.