Nyheter

04-07-20
Nyheter

Handboken ”Tryggare boende”

Nu har Svensk Trygghetscertifiering släppt handboken Tryggare boende. Den riktar sig till alla som vill veta mer om systematiskt arbete i fastigheter för att skapa trygga miljöer. Metoden har utvecklats under 20 års tid. Beställ den du med!
03-31-20
Nyheter

Gemensamma strategier kring förebyggande arbete

Det nya Coronaviruset har satt höga krav på samverkan och förebyggande strategier. Hur kan bostadsbolagen peka om sina resurser för att bidra i en av våra största kriser?
03-10-20
Nyheter

Inställt – BRÅ konferensen den 26 – 27 mars..

Den tjugonde upplagan av Brottsförebyggande rådets nationella konferens äger rum i Gävle den 26 - 27 mars, med fokus på innovation. Svenskt Trygghetscertifiering deltar på posterutställningen.
03-03-20
Nyheter

Rapportera konkret socialt hållbarhetsarbete

Många fastighetsägare jobbar hårt med att skapa konkret innehåll i hållbarhetsrapporten. Trygghetsbesiktningar samt certifieringar är en mätbar metod för socialt hållbarhetsarbete.
02-29-20
Nyheter

Utökat investeringsstöd för hyresbostäder

Investeringsstödet är tillbaka i en effektiviserad form. År 2020 finns 2,1 miljarder kronor i anslagna medel - Svensk Trygghetscertifiering hjälper dig att söka!
02-15-20
Nyheter

BID/fastighetssamverkan i Upplands Väsby kommun

På uppdrag av Väsbyhem har Svensk Trygghetscertifiering varit med och startat upp ett BID i Upplands Väsby, där fastighetsägarna har möjlighet att gå ihop om viktiga frågor.