Om oss

Svensk Trygghetscertifiering AB bildades 2018 av Ulf Malm och Lennart Levander. Bolaget använder sig av särskilt utbildade besiktningsmän som också utfärdar certifieringar. Alla besiktningsmän har polisiär bakgrund.

Metoder

Vi tillhandahåller kvalitetskontroller för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter. Vi mäter och poängbedömer tillståndet i fastigheter. Systematiskt besiktigar vi utemiljöer, trapphus, källare, cykelrum, tvättstugor och andra allmänna utrymmen. Vi kontrollerar belysning, växtlighet, dörrar, brytskydd, lås, skyltning, förvaltningsrutiner och annat som påverkar tryggheten för boende, besökare och medarbetare. Bolaget använder sig av särskilt utbildade besiktningsmän som också utfärdar certifieringar. Alla besiktningsmän har polisiär bakgrund.

Besiktningen är anpassad för befintlig bebyggelse och kan användas i flerbostadshus i både traditionell stadsbebyggelse och i miljonprogramsområden. En bostadsfastighet som uppfyller våra krav kan bli trygghetscertifierad. I denna tjänst ingår slutbesiktning och certifiering med märkning av fastigheten och ett utfärdat certifikat som gäller i fem år under förutsättning att våra krav upprätthålls.

Trygghetsbesiktningarna initierades i Gamlestaden och Angered i Göteborg 2002. Fyra år senare utfärdades de första certifieringarna med metoden som grund. Sedan dess har metoden använts bland annat av Riksbyggen, Landskrona Stadsutveckling, Svenska Bostäder i Stockholm och Helsingborgshem. Metoden utvecklades delvis med inspiration och kunskap från BoTryggt 01 och 05 (polisens forskningsenhet, Stockholm). Genom åren har många experter på brottsförebyggande och säkerhetsarbete samt personer med lång erfarenhet på fastighetsförvaltning deltagit i vidareutvecklingen av metoden.

Från 2007 har metoden använts av föreningen Fastighetsägare i Järva och efter hand i samarbete med föreningarna mellan fastighetsägare i Skärholmen, Rågsved och Hässelby-Vällingby.

Rutinerna och kraven för certifiering är under ständig utveckling.

Våra checklistor åtnjuter skydd enligt 49 § upphovsrättslagen.

Resultat

Metoderna är beprövade och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där metoden använts. Kontakta oss för mer information.

Andra tjänster

Utöver besiktningar och certifieringar av fastigheter så erbjuder vi en rad tjänster för ökad trygghet i boendemiljöer.

läs mer

Handboken Tryggare boende

Fördjupa er i vår handbok. Den vänder sig till ägare och förvaltare av bostadsfastigheter. Den innehåller beskrivningar av hur bostadsföretag och bostadsrättsföreningar kan arbeta systematiskt för ökad trygghet och minskad brottslighet i enskilda fastigheter och i bostadsområden. Handboken innehåller både teoretisk bakgrund och praktiska exempel.

Ladda ner den här:

Tryggare boende (pdf 2 mb).

Kontakta oss för beställning av tryckta handböcker.

‍Erfarenhet

Ulf Malm är jurist och har arbetat med brottsförebyggande arbete och kartläggningar av brottslighet och otrygghet sedan 1997. Ulf har utvecklat, drivit och deltagit i konkreta metoder för minskad brottslighet och ökad trygghet i många bostadsområden i Sverige. Uppdragsgivare har bl.a. varit Förvaltnings AB Framtiden, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder, Fastighetsägare i Gamlestaden, Wallenstam, Riksbyggen, Allmännyttan, Fastighetsägarna, Svenska Bostäder, Familjebostäder, BID Sofielund, Fastighetsägare i Järva, Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Helsingborgshem, Landskrona Stadsutveckling och AB Väsbyhem. Han har också haft och har uppdrag vid uppstart och verksamhetsdrift av flera lokala föreningar mellan fastighetsägare i Göteborg, Stockholm. Malmö och Upplands Väsby.

Lennart Levander blev polis 1979. 1999 fick han uppdrag på enheten för forskning och utveckling i Polismyndigheten i Stockholms län där han och kollegor i samarbete med forskare på Chalmers och KTH utvecklade BoTryggt 01 och senare BoTryggt 05, som var handböcker för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostadsområden. Från 2007 var Lennart tjänstledig från polisen och arbetade som konsult på föreningen Fastighetsägare i Järva där han hade uppdraget att genomföra trygghetsbesiktningar och utveckla arbetsmetoden. 2011 fick Lennart ta emot utmärkelsen ”Årets säkerhetskonsult” vid Security Awards. 2012 återgick Lennart till polisen för att sedan återigen börja på föreningen 2015 och samtidigt säga upp sig på polisen.

Jens Olsson  har tidigare varit projektledare för Helsingborgshems Trygghetscertifiering. Rollen har inneburit ansvar för trygghetsbesiktningar, boendedialoger och projektledning av byggåtgärder. Vid Trygghetscertifiering på Helsingborgshem har Jens tillsammans med sina kollegor också gjort en certifiering som innebär att hyresgästerna i varje fastighet har tackat ja till åtgärderna mot en hyreshöjning. Jens har också en grund inom fastighetsförvaltning efter sin utbildning till Fastighetsföretagare i Malmö.

Anna Hartvigsson  har arbetat som bosocial utvecklare på Helsingborgshem med fokus på trygghetsfrågor. Anna deltog sedan starten 2013 med bolagets omfattande trygghetscertifiering. I det arbetet har Anna utfört trygghetshetsbesiktningar, tagit fram underlag inför upphandlingar, samarbetat med entreprenörer samt deltagit i de boendedialoger som varit en central del av trygghetscertifieringen.

Uppdragsgivare

AB Svenska Bostäder

AB Familjebostäder

AB Stockholmshem

AB Landskronahem 

AB Väsbyhem

Huge Bostäder AB

Haninge Bostäder AB

MHS Bostäder

Tyresö Bostäder AB

Signalisten i Solna

Rikshem AB

Skärholmens Fastighetsägare

Rågsveds Fastighetsägare

Tryggare Väsby - fastighetsägare i samverkan

Bonava

Micasa

Landskrona Stadsutveckling AB

SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Bostadsbolaget

Bostads AB Mimer

John Mattson

AFA Fastigheter

ByggVesta

FCH - Fastighetsägare Centrala Hisingen

Bergsjön 2021

Bostadsrättsföreningar

Ta kontakt

Adress Stockholm:

Svensk Trygghetscertifiering AB

The Park

Magnus Ladulåsgatan 3

118 65 Stockholm

 

Adress Helsingborg:

Svensk Trygghetscertifiering AB

C/O Hetch

Redaregatan 48

252 36 Helsingborg

 

Frågor:

svensk@trygghetscertifiering.se