Om oss

Svensk Trygghetscertifiering AB erbjuder trygghetsbesiktningar, trygghetscertifieringar och andra tjänster för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter och bostadsområden. Bolaget bildades 2018 av Ulf Malm och Lennart Levander.

Vi godkänner också säkra dörrar och brytskydd till allmänna utrymmen under varumärket ISAD sedan 2023.

Metoder

Idén är att erbjuda fastighetsägare kunskapsunderlag för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder när det gäller fysiska åtgärder samt förvaltningsrutiner. Sådant stöd saknas i svensk lagstiftning eller byggregler. Det finns regler om brandskydd, elsäkerhet, trafiksäkerhet och säkerhet mot olycksfall för barn i och kring fastigheter, men inga vad gäller säkerhet mot brott.

Läs mer

Resultat

Metoderna är beprövade och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där metoden använts. Kontakta oss för mer information.

Andra tjänster

Utöver besiktningar och certifieringar av fastigheter så erbjuder vi en rad tjänster för ökad trygghet i boendemiljöer.

läs mer

Publikationer

Läs mer om våra publikationer.

Läs mer

Erfarenhet

Ulf Malm

Lennart Levander

Ulf Malm är jurist och har arbetat med brottsförebyggande arbete och kartläggningar av brottslighet och otrygghet sedan 1997. Ulf har utvecklat, drivit och deltagit i konkreta metoder för minskad brottslighet och ökad trygghet i många bostadsområden i Sverige. Uppdragsgivare har bl.a. varit Förvaltnings AB Framtiden, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder, Fastighetsägare i Gamlestaden, Wallenstam, Riksbyggen, Allmännyttan, Fastighetsägarna, Svenska Bostäder, Familjebostäder, BID Sofielund, Fastighetsägare i Järva, Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Helsingborgshem, Landskrona Stadsutveckling, AB Väsbyhem och Fastighetsägare i Frölunda och Tynnered. Han har också haft uppdrag vid uppstart och verksamhetsdrift av flera lokala föreningar mellan fastighetsägare i Göteborg, Stockholm. Malmö och Upplands Väsby.

Lennart Levander blev polis 1979. 1999 fick han uppdrag på enheten för forskning och utveckling i Polismyndigheten i Stockholms län där han och kollegor i samarbete med forskare på Chalmers och KTH utvecklade BoTryggt 01 och senare BoTryggt 05, som var handböcker för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostadsområden. Från 2007 var Lennart tjänstledig från polisen och arbetade som konsult på föreningen Fastighetsägare i Järva där han hade uppdraget att genomföra trygghetsbesiktningar och utveckla arbetsmetoden. 2011 fick Lennart ta emot utmärkelsen ”Årets säkerhetskonsult” vid Security Awards. 2012 återgick Lennart till polisen för att sedan återigen börja på föreningen 2015 och samtidigt säga upp sig på polisen.

 

Uppdragsgivare

Vi har sedan starten 2018 haft nära 100 fastighetsägare och organisationer som kunder, bland annat:

AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Landskronahem, AB Väsbyhem, Huge Bostäder AB, Haninge Bostäder AB, MHS Bostäder, Tyresö Bostäder AB, Signalisten i Solna, Rikshem AB, HSB, Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare, Tryggare Väsby - fastighetsägare i samverkan, Bonava, Micasa, Landskrona Stadsutveckling AB, SKB - Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon, Bostads AB Mimer, John Mattson, AFA Fastigheter, ByggVesta, FCH - Fastighetsägare Centrala Hisingen, Bergsjön 2031, Järfällahus, Heba Fastighets AB, Fastighets AB Förvaltaren, Holmströmgruppen, Familjebostäder i Göteborg, Einar Mattsson och bostadsrättsföreningar.

Vi har trygghetscertifierade fastigheter:

ByggVesta

MHS Bostäder

SKB - Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Ta kontakt

Adress

Svensk Trygghetscertifiering AB
Box 1113
171 22 Solna

Frågor

svensk@trygghetscertifiering.se

ISAD Inbrottsskyddade Allmänna Dörrar

www.isad.se