Svensk Trygghetscertifiering Logga

Svensk Trygghetscertifiering för tryggare och säkrare boende

Svensk Trygghetscertifiering erbjuder fastighetsägare kunskapsunderlag för att genomföra åtgärder som leder till ökad trygghet och minskad brottslighet i enskilda fastigheter eller bostadsområden.

Metoden är utvecklad av oss sedan 2002 och har en dokumenterad och mätbar effekt. Trygghetscertifieringen genomförs i korthet i flera steg:

  • Först genomförs en fysisk besiktning av fastigheten, som resulterar i en poängbedömning med åtgärdsförslag.

  • Därefter utbildar STAB förvaltningspersonalen och man erbjuds tekniskt stöd i genomförandet.

  • Avslutningsvis genomförs en slutbesiktning - som kan resultera i en trygghetscertifiering.

Vi som erbjuder denna tjänst har många års erfarenhet av konkret trygghetsarbete i bostadsområden runt om i Sverige, och alla våra besiktningsmän har polisiär bakgrund. 

Våra tjänster

Besiktning

Certifiering

Nybyggnation

Föreläsning

Samarbeten

Konsultarbete

Ta kontakt