Våra tjänster

Certifiering

En fastighet som uppfyller våra krav kan bli trygghetscertifierad. I denna tjänst ingår löpande konsultation, slutbesiktning och certifiering med märkning av fastigheten och ett utfärdat certifikat som gäller i fem år under förutsättning att våra krav uppfylls.

Besiktning

I denna ingår fysiska besiktningar av bostadsfastigheter som resulterar i ett skriftligt protokoll med poängbedömning och förslag till åtgärder.

Nybyggnation

Våra övriga tjänster förutsätter att fastigheten redan är byggd. Det bästa är om fastigheten redan från början uppfyller kraven för certifiering. Därför erbjuder vi också vår kunskap till byggaktörer redan från planeringsstadiet.

Föreläsning

För att säkerställa krav på förvaltning och kunskap om vår tjänst erbjuder vi utbildningar och föreläsningar om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Samarbetspartners

Vi utbildar och licensierar underkonsulter och samarbetspartners.

Konsulttjänster

Vi erbjuder teknisk rådgivning i samband med beställningar och genomförande av åtgärder.

Ta kontakt