Våra tjänster

Besiktning

I en trygghetsbesiktning går vi igenom alla delar av fastigheten, inklusive den yttre miljön. Besiktningen resulterar i ett skriftligt protokoll som utgör underlag för konkreta åtgärder. Fastigheten poängbedöms utifrån viktade frågor för att se om fastigheten uppfyller kraven för certifiering. Vi besiktigar bostadsfastigheter, parkeringsmiljöer, köpcentra, skolfastigheter, vårdboende och lokalfastigheter.

Certifiering

En bostadsfastighet som uppfyller våra krav kan bli trygghetscertifierad i tre nivåer: Guld, Silver och Platina. Här ingår slutbesiktning och certifiering med märkning av fastigheten och ett utfärdat certifikat som gäller i fem år under förutsättning att våra krav upprätthålls.

Föreläsning

För att säkerställa krav på förvaltning och kunskap om vår tjänst erbjuder vi utbildningar och föreläsningar om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Inventering av dörrar

För att fastighetsbolag skall kunna ta rätt beslut på vad som behöver göras på varje enskild dörr genomför vi en grundlig inventering. Vi tittar på varje dörrs skick och behov för att den skall bli inbrottssäker på ett kostnadseffektivt sätt. Kopplat till denna inventering får man också en dörrspecifikation som kan användas när man sedan skall upphandla åtgärderna.

Projektledning och konsulttjänster

Vi erbjuder projektledning alternativt teknisk rådgivning i samband med genomförande av åtgärder.

Nybyggnation

Våra övriga tjänster förutsätter att fastigheten redan är byggd. Det bästa är om fastigheten redan från början uppfyller kraven för certifiering. Därför erbjuder vi också vår kunskap till byggaktörer redan från planeringsstadiet, med support av arkitekt inom stadsplanering.

Ta kontakt

Adress

Svensk Trygghetscertifiering AB
Box 1113
171 22 Solna