Våra tjänster

Besiktning

I denna ingår fysiska besiktningar av bostadsfastigheter som resulterar i ett skriftligt protokoll med poängbedömning och förslag till åtgärder.

Certifiering

En fastighet som uppfyller våra krav kan bli trygghetscertifierad. I denna tjänst ingår löpande konsultation, slutbesiktning och certifiering med märkning av fastigheten och ett utfärdat certifikat som gäller i fem år under förutsättning att våra krav uppfylls.

Nybyggnation

Våra övriga tjänster förutsätter att fastigheten redan är byggd. Det bästa är om fastigheten redan från början uppfyller kraven för certifiering. Därför erbjuder vi också vår kunskap till byggaktörer redan från planeringsstadiet.

Föreläsning

För att säkerställa krav på förvaltning och kunskap om vår tjänst erbjuder vi utbildningar och föreläsningar om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Platssamverkan och BIDs

Då det behövs åtgärder på platser med flera fastighetsägare har vi lång erfarenhet av att skapa samarbeten och samverkan olika aktörer emellan.

Konsulttjänster

Vi erbjuder teknisk rådgivning i samband med beställningar och genomförande av åtgärder.

Utemiljöanalyser

Vi genomför djupare analyser av utemiljöerna kring en fastighet eller i ett bostadsområde. Kunskapsunderlaget levereras i rapportform med åtgärdsförslag i prioriteringsordning.  

Ta kontakt

Fakturaadress

Svensk Trygghetscertifiering AB

Kivra: 559158-2373

106 31 Stockholm

 

Besöks/Leveransadress

Svensk Trygghetscertifiering AB

The Park

Magnus Ladulåsgatan 3

118 65 Stockholm

 

Allmänna frågor

svensk@trygghetscertifiering.se