Våra tjänster

Besiktning

I en trygghetsbesiktning går vi igenom alla delar av fastigheten, inklusive den yttre miljön. Besiktningen resulterar i ett skriftligt protokoll som utgör underlag för konkreta åtgärder. Fastigheten poängbedöms utifrån viktade frågor för att se om fastigheten uppfyller kraven för certifiering. Vi besiktigar bostadsfastigheter, parkeringsmiljöer, köpcentra, skolfastigheter, vårdboende och lokalfastigheter.

Certifiering

En bostadsfastighet som uppfyller våra krav kan bli trygghetscertifierad i tre nivåer: Guld, Silver och Platina. Här ingår slutbesiktning och certifiering med märkning av fastigheten och ett utfärdat certifikat som gäller i fem år under förutsättning att våra krav upprätthålls.

Föreläsning

För att säkerställa krav på förvaltning och kunskap om vår tjänst erbjuder vi utbildningar och föreläsningar om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Projektledning och konsulttjänster

Vi erbjuder projektledning alternativt teknisk rådgivning i samband med genomförande av åtgärder.

Nybyggnation

Våra övriga tjänster förutsätter att fastigheten redan är byggd. Det bästa är om fastigheten redan från början uppfyller kraven för certifiering. Därför erbjuder vi också vår kunskap till byggaktörer redan från planeringsstadiet, med support av arkitekt inom stadsplanering.

Fastighetsägarsamarbeten

Då det behövs åtgärder i områden med flera fastighetsägare har vi lång erfarenhet av samarbeten mellan olika aktörer, till exempel uppstart och drift av föreningar mellan fastighetsägare (BID:s).

Utemiljöanalyser

Vi genomför djupare analyser av utemiljöerna kring en fastighet eller i ett bostadsområde. Kunskapsunderlaget levereras i rapportform med åtgärdsförslag i prioriteringsordning.  

Inventering av dörrar

För att fastighetsbolag skall kunna ta rätt beslut på vad som behöver göras på varje enskild dörr genomför vi en grundlig inventering. Vi tittar på varje dörrs skick och behov för att den skall bli inbrottssäker på ett kostnadseffektivt sätt. Kopplat till denna inventering får man också en dörrspecifikation som kan användas när man sedan skall upphandla åtgärderna.

Ta kontakt

Adress

Svensk Trygghetscertifiering AB
The Park
Magnus Ladulåsgatan 3
118 65 Stockholm