Våra tjänster

Besiktning

I fysiska besiktningar av fastigheter ingår ett skriftligt protokoll med 55 viktade punkter som resulterar i ett kunskapsunderlag, tillsammans med förslag till åtgärder. I en trygghetsbesiktning går vi igenom alla delar av fastigheten inklusive den yttre miljön.

Certifiering

En fastighet som uppfyller våra krav kan bli trygghetscertifierad. I denna tjänst ingår löpande konsultation, slutbesiktning och certifiering med märkning av fastigheten och ett utfärdat certifikat som gäller i fem år under förutsättning att våra krav uppfylls.

Föreläsning

För att säkerställa krav på förvaltning och kunskap om vår tjänst erbjuder vi utbildningar och föreläsningar om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Konsulttjänster

Vi erbjuder teknisk rådgivning i samband med beställningar och genomförande av åtgärder.

Nybyggnation

Våra övriga tjänster förutsätter att fastigheten redan är byggd. Det bästa är om fastigheten redan från början uppfyller kraven för certifiering. Därför erbjuder vi också vår kunskap till byggaktörer redan från planeringsstadiet.

Platssamverkan och BIDs

Då det behövs åtgärder på platser med flera fastighetsägare har vi lång erfarenhet av att skapa samarbeten och samverkan olika aktörer emellan.

Säkerhet

Hanteras en stor mängd information eller känslig information inom en verksamhet, måste dessa enligt lag skyddas på ett tillfredställande sätt. Vi genomför i samarbete med en partner systematiskt säkerhetsarbete och verksamhetsanalyser. Dessa innefattar både den information som bolaget hanterar, samt de fysiska fastigheterna. 

Utemiljöanalyser

Vi genomför djupare analyser av utemiljöerna kring en fastighet eller i ett bostadsområde. Kunskapsunderlaget levereras i rapportform med åtgärdsförslag i prioriteringsordning.  

Ta kontakt

Maila din faktura till

faktura@trygghetscertifiering.se

Faktura/Besöks/Leveransadress

Svensk Trygghetscertifiering AB

The Park

Magnus Ladulåsgatan 3

118 65 Stockholm

 

Har du frågor? Maila oss på:

svensk@trygghetscertifiering.se