MHS Bostäder har genomgått trygghetsbesiktningar, trygghetscertifieringar och godkänd uppföljning

MHS Bostäder är en stiftelse som har till uppgift att tillhandahålla bostäder åt studerande på Försvarshögskolan och Försvarsmaktens personal, som för sin tjänst behöver en bostad i Mälardalsregionen. MHS Bostäder har egna fastigheter med cirka 1 000 lägenheter.

Under 2019 genomförde Svensk Trygghetscertifiering AB trygghetsbesiktningar av samtliga fastigheter och många av fastigheterna kunde i princip trygghetscertifieras direkt.

Efter att MHS åtgärdat de brister som protokollfördes vid besiktningarna så trygghetscertifierades 13 fastigheter under 2020 och 2021. Svensk Trygghetscertifiering AB har även varit rådgivare samband med MHS Bostäders nyproduktion för att trygghetsperspektivet ska tas med från början och rätt beslut kunna tas när det gäller till exempel materialval.

Men det räcker inte att certifiera. Certifieringen som gäller i fem år ska efterlevas också.
- Vid en trygghetscertifiering avtalas att Svensk Trygghetscertifiering har rätt att återkomma för att för att se att allt fortfarande är bra ur ett trygghetsperspektiv. Det har vi nu gjort hos MHS säger Lennart Levander, teknikansvarig hos Svensk Trygghetscertifiering.

Efter en godkänd trygghetscertifiering är det viktigt att förvaltning och underhåll inte försämras ur ett trygghetsperspektiv, det kan vara dörrar som inte går igen, lås som har slutat fungera, städning med mera, funktionen på skalskyddet är också viktig att hålla efter.

Lennart berättar att man genomförde elva ombesiktningar där samtliga föll väl ut. Det fanns ett fåtal mindre brister som MHS får möjlighet att åtgärda för att behålla trygghetscertifieringen.

- Vi är väldigt stolta över att ha dem som kund. De tar tryggheten för sina hyresgäster på allvar, säger Lennart.

MHS har en särskild kategori av hyresgäster som arbetar inom Försvaret och det kan stundtals vara utsatta för begränsad hotbild beroende på sina uppdrag. Därför är MHS noggranna med säkerheten.

- För oss är det viktigt att hyresgästerna känner sig trygga och vi har fått många bra idéer från Svensk Trygghetsbesiktning som vi har åtgärdat, säger Tomas Bergman, teknisk förvaltare hos MHS Bostäder.

Han menar att det är bra med en utomstående som tittar på fastigheterna med andra ögon. Den input Svensk Trygghetscertifiering ger säger Tomas är värdefull och protokollen är ett stöd i att tänka ännu mer ur ett trygghetsperspektiv.

- Jag uppskattar verkligen det de har gjort, det har varit till stor hjälp. Jag tänker alltid på säkerhet och trygghet nu när jag är ute i fastigheterna. Tidigare har jag inte tänkt på utemiljön på samma sätt, när det till exempel gäller buskage som behöver beskäras eller belysning som behöver förstärkas, dom åtgärderna gör mycket för den upplevda tryggheten avslutar Tomas.

Tomas Bergman, teknisk förvaltare hos MHS Bostäder och Ulf Malm, vd, Svensk Trygghetscertifiering. Lennart Levander, teknikansvarig hos Svensk Trygghetscertifiering.