Trygghetscertifiering i Guld, Silver och Platina

Svensk Trygghetscertifiering AB erbjuder trygghetsbesiktningar för att underlätta för fastighetsägare att hitta rätt åtgärder för att öka tryggheten i sina fastigheter. En fastighet som uppfyller kraven vid en besiktning kan bli trygghetscertifierad.

- Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet och en trygghetscertifiering är en bekräftelse på att fastigheten uppnår högt ställda krav avseende trygghet och säkerhet för de boende. Det ger både nöjda hyresgäster och ökar värdet på fastigheten, säger Ulf Malm, VD, Svensk Trygghetscertifiering AB.

En del fastighetsägare genomför en trygghetsbesiktning för att få en aktuell status på fastigheten, andra använder den som underlag för planeringen av investeringar och för att slutligen kunna få en trygghetscertifierad fastighet. En trygghetscertifiering utfärdas när en fastighet uppfyller kraven i en besiktning och certifikatet gäller i fem år.

Trygghetsbesiktningen omfattar närmare 60 frågor som besvaras i ett protokoll och omfattar alla delar av fastigheten inklusive den yttre miljön. Alla frågor är viktade 1 till 3 och alla treor måste uppfyllas för att nå nivå för certifiering. Efterfrågan på fler nivåer av trygghetscertifieringen har ökat och därför inför nu Svensk Trygghetscertifiering tre nivåer; guld, silver och platina.

Guld är standardnivån där kraven är höga och väl avvägda för hög trygghet hos boende, besökare och medarbetare. Detta har hittills varit den enda möjliga nivån.

Silver är samma nivå som guld med undantag av krav på förrådsinredning som är testad och godkänd/certifierad.

Platina är nivån för fastighetsägare som vill ha den högsta nivån på trygghet.

Fler nivåer som vid en miljöcertifiering

- Nu förändrar vi möjligheterna till trygghetscertifiering och bemöter den efterfrågan som finns från fastighetsägare. Den nya flexibiliteten med tre nivåer blir liknande den som vid till exempel en miljöcertifiering, säger Ulf.

- Det finns flera skäl till att sänka kraven för certifiering i vissa fall. Det kan till exempel röra sig om en relativt nybyggd fastighet där vi anmärker på förråden som inte uppfyller alla krav. Det blir då inte ekonomiskt försvarbart för fastighetsägaren att göra ytterligare investeringar, säger Ulf. Detsamma gäller äldre fastigheter med nyligen gjorda investeringar. Silver riktar sig också till fastighetsägare som med enklare medel snabbt vill göra det bästa av situationen eller till fastigheter med lägre lokal problemnivå.

Silver kan också införas i väntan på framtida certifiering i högre nivå, fortsätter Ulf. Vi överlåter till fastighetsägaren att göra den bedömningen.

Att göra rätt från början minskar framtida kostnader

Svensk Trygghetscertifiering kan även bidra vid ny- och ombyggnation när det gäller till exempel investeringar i källare och portar så att det blir rätt säkerhetsnivå från början.

- Vi har sett flera fall där man i nybyggda fastigheter inte når upp till de högt ställda kraven vid en besiktning. Detta hade i många fall kunnat undvikas om man hade gjort rätt investering från början, att ändra det i efterhand blir ofta väldigt kostsamt, avslutar Ulf.

Trygghetscertifieringens tre nivåer:

GUL

SILVER

PLATINA

Guld är standardnivån där kraven är höga och väl avvägda för hög trygghet hos boende, besökare och medarbetare.

Fastigheten är lätt att förvalta och mycket väl förberedd på angrepp både utifrån och inifrån.

Denna nivå är den som vi i första hand rekommenderar.

Silver är samma nivå som guld med undantag av krav på förrådsinredning som är testad och godkänd/certifierad.

Denna nivå är till för de fastigheter där ägaren har mycket svårt att motivera nya investeringar i nyligen installerade förrådsburar av lägre klass.

Platina är nivån för fastighetsägare som vill ha den högsta nivån på trygghet.

Denna kan till exempel vara välmotiverat vid nybyggnation.

Dessa fastigheter uppfyller alla våra krav och får full poäng vid en besiktning.