Stort uppdrag i södra Stockholms föreningar

Skärholmens och Rågsveds fastighetsägare trygghetsbesiktigar medlemsfastigheterna

Svensk Trygghetscertifiering jobbar just nu med ett flertal parallella uppdrag för de två föreningarna där trygghetsbesiktningar ingår som en del av verksamheten.

Skärholmens Fastighetsägare organiserar i detta fall trygghetsbesiktningarna, och är sammankallande för förvaltare och bovärdar, brottsförebyggare och Svensk Trygghetscertifierings egen Lennart Levander samt Järnets Smide för att dra upp riktlinjerna för arbetet.

Trygghetsbesiktningarna leder i vanlig ordning till konkreta åtgärdsförslag sammanställda i ett protokoll som, när det genomförts, kan leda till att fastigheterna trygghetscertifieras. Våra erfarna besiktningsmän genomför just nu trygghetsbesiktningarna i Rågsved och planeringen är i full gång för Skärholmen också, även om Stockholmshem som är den största medlemmen i Skafast redan har hunnit genomföra sina besiktningar.  

Det intressanta med att föreningarna tar de här initiativen är effekten på stadsdelarna. Ju fler fastighetsägare som går igenom sina fastigheter och lägger sina resurser på rätt ställen rent byggnadstekniskt, desto mindre utrymme lämnas åt brottslighet och otrygghet i bostadsområdena. Således är Svensk Trygghetscertifiering en del av en hållbar stadsdelsutveckling.  

En fastighet där det finns minimala möjligheter att bedriva olaglig verksamhet i t.ex. källare och andra utrymmen i huskropparna, för att förvara droger, vapen, att uppehålla sig för att göra ljuskygga affärer bidrar till en ökad trygghet för alla boende inom en stadsdel. På det viset förbygger vi tillsammans kriminalitet i bostadsområdena, genom ett gemensamt grepp kring situationell brottsprevention. Detta är värt att ta i beaktning även när man ska bygga nytt.