Handboken ”Tryggare boende” uppdaterad

 

Nu ger vi ut den andra upplagan av vår handbok Tryggare boende! Den beskriver hur bostadsföretag och bostadsrättsföreningar kan arbeta systematiskt för ökad trygghet och minskad brottslighet i fastigheter och i bostadsområden. Metoderna är beprövade och utvecklade av oss sedan 2002. Handboken innehåller både teoretisk bakgrund och praktiska exempel. Vi har uppdaterat innehållet och lagt till nya avsnitt. Den är skriven av Ulf Malm och Lennart Levander och vänder sig till alla som förvaltar, underhåller och bygger bostadsfastigheter.

Ur innehållet:

  • Om hur otrygghet och brottslighet i boendet uppstår och hur det förebyggs
  • Trygghetsbesiktning och Trygghetscertifiering
  • Behovstrappa för tryggt boende
  • Trygg arbetsmiljö
  • Att mäta brott och otrygghet
  • Lokalt samarbete
  • Ekonomiska vinster

Ladda ner den här på vår hemsida (under rubriken Om oss) eller beställ den av oss svensk@trygghetscertifiering.se