Tre frågor om samarbetet med STAB

Josefin Ringertz...

... är Vice VD på Weop och har från början varit högst delaktig och drivande i det nya samarbetet gällande Säkerhet & Trygghet, mellan Svensk Trygghetscertfiering och Weop. För att skapa en förståelse för hur bolagen vill arbeta tillsammans och få veta mer om Weops vinkel på samarbetet, fick Josefin svara på några frågor.

När de två parterna gick in i ett samarbete följdes det av ett stort engagemang. Dels för att man hade haft ett gemensamt kundcase under vintern och då sett vilka goda resultat som gick att uppnå tillsammans. Men också för att det var tydligt att den samlade kompetensen behövs i branscherna.

  • Josefin, vilken tycker du är den stora vinsten med det här samarbetet?

Ja vi har ju identifierat ett flertal, men här har du tre till att börja med:

Vinsten med vårt samarbete är att vi tillsammans kan erbjuda en heltäckande tjänst. Tillsammans går vi noggrant igenom kundens verksamhet – både vad gäller informationssäkerhet, men även angående de fysiska anläggningarna och dess kringmiljö.

Vi har även förstått av vår gemensamma kund inom fastighetsbranschen, att de upplever en klar fördel med att ha en kontaktperson som representerar det totala uppdraget trots att vi är två leverantörer.

Att sedan vara säker på att uppdragen inte överlappar varandra är ren bonus – varför betala två gånger för samma uppdrag?

  • Ser du några utmaningar?

Självklart finns det utmaningar, vilket vi faktiskt upplever är en fördel då dessa får oss att försöka vara så tydliga i själva erbjudandet som det går. Vår önskan är att kunden själv, tillsammans vår expertis, ska kunna identifiera vinsterna utifrån sina önskemål vad gäller t.ex. resurser, tid och antal kontakter med leverantören.

  • Hur ser du på den nya säkerhetsskyddslagen?

Vi tycker att det är bra att lagstiftningen har uppdaterats så att den kan möta de hot Sverige står inför. En av utmaningarna är också att det är verksamheten själv som ska bedöma om den omfattas eller ej. Om det är så ska en säkerskyddsanalys utföras, vilket kan vara svårt om man inte har gjort det tidigare. Men det är ju här som vi kan stötta verksamheterna!

Vill du veta mer eller har frågor, är det bara att kontakta oss.