Höstkonferensen 2020!

Konferens och skyddsklasser

Den 7 och 8 oktober har Svensk Trygghetscertfiering konferens och vidareutbildning på Syninge kursgård, i Norrtälje.

Målet med konferensen är att alla ska få en uppdatering om nuläget i bolaget samt att stärka vårt tjänsteutbud och fördjupa våra kunskaper, med fokus på centrum. Sven Falkborg är på plats för att hålla en kurs för oss om utveckling av olika delar av skyddsklasser, SSF 200.

Det ställs andra krav på kommersiella lokaler än på bostadsfastigheter, vilket blir intressant att förkovra sig i takt med nya spännande uppdrag. Att arbeta med skyddsplanering och arbetsmetoder i det skadeskyddande arbetet följer ungefär samma principer, men skiljer sig i detaljer från det situationella arbetet i bostadsfastigheter. 

En av Svensk Trygghetscertifierings besiktningsmän Mats Österman blev ombedd att dela med sig av sina erfarenheter. Han har nyligen besiktigat skolor i Skärholmen via Skärholmens fastighetsägare, där Svensk Trygghetscertifiering har ett uppdrag för hela föreningen. Skolfastigheter är ofta viktiga för ett område då de står tomma kvällstid, samt på helger. Därför är det en stor fördel att se över inbrottsskyddet i skolorna, samt att arbeta med belysning och andra rumsliga åtgärder i den yttre miljön. Detta för att minska otryggheten så mycket som möjligt. 
All input har givetvis lett till konstruktiva diskussioner och vassa analyser, så nu är vi taggade inför vad hösten kommer att erbjuda.

Ett par givande dagar helt enkelt, med teambuilding och fortbildning på Syninge Kursgård!