Bostadsbolaget ökar hyresgästernas trygghet

Vi trygghetsbesiktigar 63 fastigheter och sex större parkeringshus åt Bostadsbolaget

Svensk Trygghetscertifiering har under april och juni genomfört trygghetsbesiktningar i Bostadsbolagets bestånd i Länsmansgården, Norra och Södra Biskopsgården och Hammarkullen.

- I ett led att öka hyresgästernas trygghet måste vi satsa på att göra våra fastigheter så säkra och trygga som möjligt, säger Anders Byvald, utvecklingsledare på Göteborgs Bostadsbolag. 

Trygghetsbesiktningarna sker på sedvanligt vis, med en genomgång av fastigheten ur ett byggnadstekniskt- och förvaltningsperspektiv. Alla delar av fastigheten besiktigas, från källare till utemiljöer, trapphus och belysning. Kunskapsunderlaget i form av ett protokoll blir därefter en utgångspunkt för det vidare trygghetsarbetet. 

- Svensk Trygghetscertifiering är glada över att få bidra till trygghet och trivsel i Göteborgs olika stadsdelar. Systematiskt brottsförebyggande arbete lönar sig helt enkelt i alla bostadsområden och i alla sorters fastigheter, säger Jens Olsson, verksamhetschef på Svensk Trygghetscertifiering. 

Bostadsbolaget är en av Sveriges största hyresvärdar och Göteborgs äldsta allmännyttiga bostadsbolag, som innehar 24 500 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Man jobbar tillsammans med övriga allmännyttiga bostadsföretag inom Framtidenkoncernen löpande med hållbarhet, sociala och ekonomiska frågor. Det är genom ett stort engagemang inom dessa områden som bolaget arbetar för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden tillsammans med bolagets hyresgäster och samarbetspartners.

Foto från vänster: Anders Byvald, Utvecklingsledare på Bostadsbolaget och Svenk Trygghetscertifierings egen Lennart Levander, teknisk chef