Svensk Trygghetscertifiering startar uppdrag för Signalisten

Svensk Trygghetscertifiering startar uppdrag åt Signalisten i Solna

Signalisten kommer att under 2020 trygghetsbesiktiga samtliga bostadsområden i sitt bestånd. Besiktningarna genomförs tillsammans med oss på Svensk Trygghetscertifiering och kommer att resultera i ett åtgärdsprogram för att öka tryggheten.

Svensk Trygghetscertifiering startade arbetet redan i slutet av januari där boende är också inbjudna att medverka genom representanter från boråden. Vi lämnar, efter genomförda besiktningar, ett kunskapsunderlag med rekommendationer på åtgärder som Signalisten har möjlighet arbeta vidare med. Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. 

Målet för alla parter är att skapa så trygga livsmiljöer som möjligt. Trygghet i fastigheter och bostadsområden kommer högst upp på agendan många gånger, både för boende och fastighetsägare. Därför är det viktigt att kunna jobba med konkreta åtgärder som visar resultat och är mätbara. 

Vårt trygghetsarbete i bostadsfastigheter, för minskad brottslighet och ökad trygghet i fastigheter, bostadsområden och stadsdelar, har gett dokumenterat goda resultat. Framgångar såsom kraftigt minskad utsatthet för brottslighet och ökad upplevd trygghet för den som arbetar i fastigheterna. Och - våra besiktningspersoner (som också utfärdar certifieringar), har alla en polisiär bakgrund. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Signalisten kring detta!

Läs mer om vårt uppdrag för Signalisten i deras pressmeddelande