Samarbete kring trygga utemiljöer

Trygga bostadsgårdar 

atri Landskapsingenjörer drivs av Patricia Vinkka och Patrick Friberg som båda är landskapsingenjörer med lång erfarenhet i branschen. Under våren och sommaren har de haft i uppdrag att ta fram projekteringsanvisningar för utemiljö åt Solnas kommunala bostadsbolag, Signalisten.

 

Anvisningarna är riktlinjer för projektörer att arbeta efter vid ombyggnation eller nybyggnation av Signalistens bostadsgårdar. I dokumentet är en vägledning i växt- och materialval, dimensionering, tillgänglighet och trygghet i utemiljö bl.a.

Svensk Trygghetscertifiering har trygghetsbesiktigat Signalistens hela fastighetsbestånd under våren, varpå atri gärna ville ha med vårt perspektiv på det som skrivs i projekteringsanvisningarna. Detta blev ett fint samarbete, då trygghetsaspekterna vägs in i anvisningarna, så att projektörerna fick ett kunskapsunderlag för att förebygga otrygghet och brottslighet i den yttre miljön.

Svensk Trygghetscertifiering fick möjlighet att bidra till överblickbarhet och orienterbarhet, synlighet, befolka gården, vegetation och belysning i avsnittet Trygghet och tillgänglighet. Faktorer som påverkar hur den yttre miljön upplevs för de som bor och besöker bostadsområdet i fråga, ur trygghets- och säkerhetssynpunkt.

För att bygga rätt från början, vilket är ekonomiskt effektivt, där beställaren har en hög ambition att skapa attraktiva och trivsamma miljöer för de boende, behövs den här sortens samarbeten. Den kunskap och kompetens som bostadsbyggaren eller fastighetsägaren anlitar ger stor utväxling i tvärsektoriella sammanhang som dessa, varpå det visar sig i både ekonomi samt ur brukarperspektiv.

Är du också på gång att bygga nytt, renovera eller står du inför ombyggnationer på något sätt och vill arbeta med trygghet plus attraktivitet – tveka inte att höra av dig till oss på karin.goransson@trygghetscertifiering.se