MHS Bostäder trygghetscertifierar sina fastigheter!

Svensk Trygghetscertifiering har trygghetscertifierat ett flertal fastigheter för MHS Bostäder, som hyr ut lägenheter till personer som studerar på Försvarshögskolan eller arbetar inom Försvarsmakten.
MHS bestånd finns främst inom Mälardalsregionen och framför allt då Stockholm, Enköping, Haninge och Uppsala. Alla ca 1000 lägenheter förmedlas av Försvarets Bostadsförmedling.

Svensk Trygghetscertifierings uppdrag började för ett år sedan, då MHS påbörjade processen med sitt fastighetsbestånd. I och med att man är en tung aktör med ett viktigt uppdrag tog man det fysiska trygghetsarbetet på största allvar och har en hög ambitionsnivå.

Detta har resulterat i att samtliga föreslagna åtgärder nu är genomförda i de fastigheter som är certifierade. I den här tjänsten ingår en slutbesiktning och certifiering med märkning av fastigheten och ett utfärdat certifikat som gäller i fem år under förutsättning att våra krav uppfylls. Svensk Trygghetscertifiering ska kunna göra oanmälda nedslag, för att kontrollera att kraven efterlevs.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med MHS Bostäder, en driven och ambitiös uppdragsgivare att arbeta med!