Trygga livsmiljöer

Trygghetsbesiktningar som kunskapsunderlag 

Svensk Trygghetscertifiering arbetar med flera olika områden inom trygghet och säkerhet. Vår kärnverksamhet handlar dock främst om de trygghetsbesiktningar vi gör av fastigheter. Dessa kan leda fram till en certifiering av fastigheten om fastighetsägaren bestämmer sig för att göra en sådan.

De allra flesta av våra beställare är intresserade av besiktningarna och hur de fungerar - därför vill vi gärna berätta lite mer ingående om hur de fungerar och dess bakgrund. Våra besiktningsmän som gör besiktningarna är särskilt utbildade för att genomföra arbetet i och runt huskropparna, samtliga har även polisiär bakgrund.

En trygghetsbesiktning innehåller genomgång av alla olika delar av fastigheten, tillsammans med utemiljön. Här kommer vår unika metod in i bilden, som arbetats fram av brottsförebyggare och säkerhetsexperter samt vidareutvecklats under drygt två decennier. Det handlar om trygghetskontroller med viktning av olika nyckelfrågor.

I alla olika moment av besiktningen för besiktningsmannen protokoll med tillhörande bilder för fastigheten, där åtgärdsförslag, förvaltning samt underhåll ingår. Protokollet utgör därefter ett kunskapsunderlag och ett första steg till trygghetscertifiering av fastigheten, om beställaren bestämmer sig för att göra en sådan. Svensk Trygghetscertifiering genomför självklart också förstudier ifall det finns ett sådant behov i samband med besiktningarna, om dörrar eller lås ska bytas.

Svensk Trygghetscertifierings tekniska chef Lennart Levander, som syns på bilden överst, har deltagit i metodutvecklingen sedan tidigt 00-tal, då han var en av de poliser som arbetade på Forskning- och Utvecklingsenheten på polisen. Metoden har dokumenterat goda resultat, brottsstatistiken i de bostadsområden och stadsdelar där den använts talar sitt tydliga språk.

Här finns alltså möjlighet att inte bara trygga den egna fastigheten, utan påverka hela stadsdelar eller bostadsområden. Som stor fastighetsägare eller om flera fastighetsägare går ihop och genomför åtgärder genom samverkan, finns det potential att skapa trygga, attraktiva miljöer för de boende. Samtidigt elimineras kriminogena miljöer och gör det riktigt jobbigt för den som vill begå brott. Vill du veta mer är det bara att kontakta oss, eller att beställa vår handbok på svensk@trygghetscertifiering.se