Svensk Trygghetscertifiering besiktigar åt Tryggare Väsby

Tryggare Väsby - Fastighetsägare i samverkans har gett Svensk Trygghetscertifiering i uppdrag att trygghetsbesiktiga medlemsfastigheterna. Detta kommer att ske inom ramen för medlemskapet och målet är att medlemmarna ska få en djupare kunskap kring vilka byggnadstekniska svagheter och styrkor som finns i fastigheterna.

Tryggare Väsby är en liknande ideell organisation som t.ex. Skärholmens Fastighetsägare, där Svensk Trygghetscertifiering också genomför trygghetsbesiktningar med samma upplägg. Föreningen bildades i juni 2020 och medlemmar är fastighetsägare av olika slag, bostadsrättsföreningar, kommunala, komersiella och privata fastighetsägare.

Genom besiktningarna får medlemmarna förslag på vilka förebyggande åtgärder man kan genomföra, för att på så sätt öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta påverkar givetvis tryggheten i bostadsområdet överlag ju fler fastighetsägare som genomför trygghetsbesiktningarna. 

Nästa steg i besiktningen är att få ta del av det protokoll som Svensk Trygghetsbesiktning tar fram efter dokumentering och analys. Därefter får Brf Suseboparken besluta vilka åtgärder som skall genomföras och i vilken prioriteringsordning.