Tolv kvarter hos SKB trygghetscertifierade

Tolv fastigheter hos SKB är nu trygghetscertifierade. Det är ett viktigt steg mot ökad upplevd trygghet och trivsel för de boende och ett resultat av trygghetsbesiktningar i hela SKB:s fastighetsbestånd.

Trygghetscertifiering av fastigheterna betyder att de uppfyller trygghetskraven som undersöks vid besiktningen och visar att fastighetsägaren gjort sitt bästa för de boendes trygghet.

Svensk Trygghetscertifiering har genomfört samtliga trygghetsbesiktningar. Det innebär en genomgång av 57 punkter vardera i 75 bostadskvarter. Av totalt 4 275 undersökta punkter fick fastigheterna 779 anmärkningar och dessa anmärkningar blev underlag för konkreta åtgärder. De åtgärderna har hittills resulterat i 12 certifierade fastigheter.

  • Vi är särskilt stolta över uppdraget, eftersom SKB är ett föredöme i branschen. Fastigheterna är välförvaltade och medarbetarna är engagerade, säger Ulf Malm, vd Svensk Trygghetscertifiering.
  • Certifieringsarbetet har inte bara höjt nivån av säkerhet för våra boende, utan även ökat vår interna kunskap i stort kring trygghetsskapande åtgärder. Det är något vi kommer ha stor nytta av både när vi bygger nya och förvaltar våra befintliga hus, säger Madeleine Brisère, förvaltningschef hos SKB.

Trygghetscertifikatet för en fastighet gäller i fem år. Under den perioden genomförs ombesiktningar för att kontrollera certifieringen efterlevs och att underhållet inte försämras ur ett trygghetsperspektiv.

  • Checklistan som används vid besiktningarna har utvecklats i över 20 år och spänner från den yttre miljön till skruv och mutter i källaren. Den är utformad för att förebygga brottstillfällen och påverka den upplevda tryggheten, säger Lennart Levander, teknikansvarig på Svensk Trygghetscertifiering.

När otryggheten ökar i eller kring en fastighet så är det skadligt för både det egna fastighetsbeståndet och hela området. Fastighetsägare har stor möjlighet att påverka tryggheten i ett område och SKB tar ett stort ansvar genom allt de genomför för att öka den fysiska tryggheten i och kring sina fastigheter. Det finns ingen lagstiftning som tvingar fram detta och det ligger ett ambitiöst arbete i att genomföra alla punkter som krävs för en trygghetcertifiering.

  • Vi är inte färdiga med det här. Vi fortsätter utveckla vårt arbete för att alla hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sin boendemiljö, säger Madeleine Brisère.

Foto: Jon Buscall