Svensk Trygghetscertifering fortsätter att utveckla och utöka

"Det är fantastiskt roligt att vi fått möjligheten att fortsätta utveckla och expandera verksamheten under hela året, säger Jens Olsson, vd, Svensk Trygghetscertifiering AB.”

Under 2021 har såväl Jens som projektledare Anna Hartvigson tillträtt sina tjänster som ett led i att möta den ökade efterfrågan. Det innebär att man nu är rustade att åta sig både fler och större projekt.

Företaget har en lång och gedigen erfarenhet och kompetens inom trygghetsbesiktningar där man skapat en branschstandard för besiktning av såväl yttre som inre miljö. Besiktningen resulterar i protokoll med konkreta åtgärdsförslag för ökad trygghet och säkerhet.

En utveckling av trygghetsbesiktningarna är ett uppföljningsarbete där man inventerar dörrar till allmänna utrymmen. Även detta protokollförs med rekommendationer om vilket åtgärd varje dörr behöver. Resultatet är en utförlig teknisk specifikation för framtida upphandling och planering av arbetet.

"Vi har också hunnit med att ge ut den andra upplagan av vår handbok, Tryggare boende. Här beskrivs hur bostadsföretag och bostadsrättsföreningar kan arbeta systematiskt för ökad trygghet och minska brottslighet, berättar Jens.”

Boken vänder sig till alla som förvaltar, underhåller och bygger bostadsfastigheter och finns att beställa eller ladda ner från hemsidan (under rubriken om oss). Vill man veta ännu mer erbjuder företaget även föreläsningar om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.