Signalistens stora trygghetssatsning

Svensk Trygghetscertifiering deltog på Signalistens Borådsstyrelsekonferens

... som en del i deras stora trygghetssatsning. Vi fick möjlighet att redovisa de trygghetsbesiktningar som genomförts i hela fastighetsbeståndet.

I Signalistens Aktivbo-mätningar kunde man se en ökning på 4,3 % i Serviceindex kopplat till trygghetsfrågor. De punkter som hade ökat mest var bl.a.

  • förrådens säkerhet mot inbrott
  • den personliga tryggheten i trapphuset
  • personlig trygghet i källare/vind
  • samt säkerhet mot inbrott i lägenheterna

Detta är kopplat till de trygghetsbesiktningar som är genomförda, där också borådsrepresentanter deltog. Signalisten har gjort allt i rätt ordning och börjat med att identifiera problemen för att i nästa steg ta fram förslag på åtgärder. Att involvera och informera de boende är den sista pusselbiten, vilket man arbetar med löpande genom dialoger och den engagerade borådsstyrelsen. Det planeras fler trygghetsåtgärder under 2021, redan nu har Signalisten bl.a infört Aptus och satsat på belysningen, vilket gett fina resultat. 

Vi ser fram emot ett spännande 2021 med ett fortsatt ambitiöst trygghetsarbete!

 

Bild: Från Signalistens presentation, jämförande siffror