Nu tas nästa steg i Signalistens systematiska trygghetsarbete

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna’s hyresgäster ska få ett tryggare boende. Det har inneburit en rejäl satsning för Signalisten och ett stort uppdrag för Svensk Trygghetscertifiering AB, som tidigare har trygghetsbesiktigat hela bolagets fastighetsbestånd och deltagit i dialog med de boende.

I denna fas nummer två, ska Svensk Trygghetscertifiering inventera alla dörrar i allmänna utrymmen och teknikutrymmen i hela beståndet och beskriva åtgärd för att bl.a. brytförstärka desamma. Detta kommer att bli ett kunskapsunderlag för Signalisten i kommande upphandlingar och projekt under 2021 och 2022.

- Det här är ett konkret nästa steg mot tryggare boende för våra hyresgäster. Långsiktiga åtgärder som vi vill genomföra på bästa sätt för att alla som bor hos oss ska trivas i sina lägenheter och sitt bostadsområde, säger Robert Engholm, förvaltningschef på Signalisten.

Alla fastighetsägare lever med utmaningen att på ett effektivt hantera större åtgärder som ska genomföras i ett existerande fastighetsbestånd. Fastighetsägaransvaret vad gäller de brottförebyggande åtgärderna är inte reglerat på något sätt, men ändå det som har störst påverkan på den faktiska tryggheten för de boende. Då är detta både kostnads- och kunskapseffektivt att arbeta på det sätt som Signalisten gör.

- Jag är väldigt glad över att vi i praktiken får visa vad Svensk Trygghetscertifiering kan bidra i sådana här tydliga trygghetssatsningar som Signalisten gör. Fastighetsägare tjänar på att göra rätt från början – både ekonomiskt men också förtroendemässigt gentemot de boende, säger Jens Olsson, verksamhetschef på Svensk Trygghetscertifiering. 

Uppdraget har påbörjats och kommer innefatta ett stort antal dörrar. I en trygg fastighet ska det finnas få tillfällen, eller möjligheter, att begå brott. En sådan åtgärd som att se över status på dörrarna och agera därefter, minskar brottsligheten i fastigheterna och i förlängningen i hela bostadsområdet eller stadsdelen i och med att det är en storskalig satsning.