Signalisten har trygghetsinventerat samtliga dörrar

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna gör en rejäl satsning för att skapa ett tryggare boende för sina hyresgäster. De har följt upp tidigare genomförda trygghetsbesiktningar med inventering av samtliga dörrar till allmänna utrymmen för att kunna göra rätt åtgärder.

I en trygghetsbesiktning gås alla delar av fastigheten, inklusive den yttre miljön, igenom. Besiktningen resulterar i ett protokoll med konkreta åtgärdsförslag. Utifrån den besiktning som Svensk Trygghetscertifiering tidigare genomförde hos Signalisten har man nu dessutom inventerat samtliga dörrar till allmänna utrymmen så som källare, soprum, entréer, teknikutrymmen med mera, för att kunna göra rätt åtgärder och upphandlingar.

   - Det innebär att vi har tittat på 2800 dörrars skick vad gäller slitage och säkerhet. Vi har bedömt om de behöver bytas ut eller stärkas på olika sätt för att göra dem säkrare mot inbrott, säger Jens Olsson, vd, Svensk Trygghetscertifiering

I uppdraget har Svensk Trygghetscertifiering protokollfört vilken åtgärd varje dörr behöver med en utförlig teknisk specifikation för framtida upphandling och planering av arbetet.

  • För två år sedan anlitade vi Svensk Trygghetscertifiering för att trygghetsbesikta alla våra områden och har utifrån resultatet redan gjort flera åtgärder i och runt våra hus. Nu ville vi göra en mer omfattande inventering av våra dörrar som en del i vår fortsatta trygghetssatsning, säger Signalistens projektledare Marianne Danielsson. 

- Det här är ett nytt och intressant sätt för oss att arbeta med ett detaljerat uppföljningsarbete av en trygghetsbesiktning. Det resulterar i att Signalisten, i stället för att byta alla dörrar, kan byta vissa och stärka upp andra, vilket i sin tur är bra ur både ekonomiskt, miljömässigt och ur ett trygghetsperspektiv, säger Jens.

En sådan här genomgång ger en bra statuskoll på hur det ser ut i en fastighet och vad som behöver göras och den ger även ett bra underlag för budgetarbetet och planeringen av det fortsatta brottsförebyggande arbetet.

  • Vi är väldigt nöjda med resultatet. Genomgången är grundlig, tydligt presenterad och ger oss ett bra beslutsunderlag för att göra rätt prioriteringar. Dessutom har vi ett perfekt underlag för kommande upphandlingar, säger Marianne Danielsson.