Skapa konkret hållbarhetsinnehåll

Visa upp trygghet i hållbarhetsarbetet!

Många bolag arbetar med att rapportera sitt hållbarhetsarbete, och gör det till en del av varumärket. Företag väljer helt enkelt allt oftare att vara transparent kring utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av verksamheten.

Större företag är skyldiga att rapportera sitt hållbarhetsarbete, om det t.ex. finns fler än 250 anställda eller om en viss nettoomsättning är uppnådd. Men mindre bolag väljer numera också att göra hållbarhetsrapporter för att visa hur man driver verksamheten.

Kraven på hållbarhetsrapportering ses som en utmaning av 90 % av företagen enligt mätningar - och det är förståeligt. Hållbarhet är svårt att omsätta i siffror eller göra mätbart på riktigt, även om hållbarhetsredovisningarna utvecklas allteftersom. Det finns fortfarande svårigheter med att värdera, spåra och jämföra bolagens prestationer inom hållbarhetsområdet.

Därför är Svensk Trygghetscertifierings arbete med trygghetskoncept i fastigheter, genom bl.a. besiktningar samt certifieringar lätt att motivera och mäta som en del i hållbarhetsarbetet. Att jobba för att de boende i en fastighet skall vara så trygga som möjligt i sin närmaste miljö är en grundplåt för social hållbarhet. Arbetet börjar i den egna fastigheten där fastighetsägaren kan göra verklig skillnad i människors vardag. Det handlar både om säkerhetsåtgärder samt mätningar av den upplevda tryggheten hos de boende, där vår metod som både är mätbar samt med goda dokumenterade resultat kommer in.