Signalisten i Solna

Besiktning av Signalistens fastighetsbestånd 

Svensk Trygghetscertifiering fick i oktober 2019 i uppdrag att genomföra trygghetsbesiktningar av det kommunala bostadsbolagets hyresbostäder. 

Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna är en allmännyttig bostadsstiftelse som äger och förvaltar fastigheter inom Solna Kommun. Fastighetsbeståndet består av hyresrätter, offentlig service och kommersiella lokaler och trygghet i boendet är ett uttalat fokus.

Målet är att förstärka Signalistens trygghetsarbete med konkreta och systematiska åtgärder i fastigheterna och arbetet syftar till att ta ansvar för samt öka Signalistens hyresgästers känsla av trygghet i sin livsmiljö.

Trygghetsbesiktningarna ger ett konkret kunskapsunderlag för att genomföra åtgärder som leder till

- En ökad trygghet

- Minskad brottslighet i enskilda fastigheter eller stadsdelarna

- Trivsam yttre miljö

- Goda sociala förutsättningar

I besiktningarna ingår även parkeringar samt mörkerbesiktningar. Kunskapsunderlag och förstudier ingår också i uppdraget.