Svensk Trygghetscertifiering inleder samarbete med Weop

Nytt samarbete för Svensk Trygghetscertifiering

Svensk Trygghetscertifiering arbetar främst med fastigheter ur ett trygghetsperspektiv. Nu har vi inlett ett samarbete med Weop för att tillsammans stödja våra uppdragsgivare med förslag och åtgärder utifrån olika typer av hot och för verksamheten som helhet. Svensk Trygghetscertifiering och Weop har tagit fram ett gemensamt koncept för att kombinera trygghet och säkerhet.

Weop har mångårig erfarenhet och kunskap av arbete med säkerhetsskydd och informationssäkerhet. De flesta av deras kunder har verksamhet som omfattas av Säkerhetsskyddslagstiftningen som ställer krav t.ex. på den fysiska säkerheten.

Sedan den 1 april 2019 har vi en ny säkerhetsskyddslagstiftning. Enligt denna behöver statliga, kommunala och privata bolag se över sin verksamhet ur ett säkerhetsperspektiv. Är du osäker på om din verksamhet är säkerhetskänslig? Då bör det utredas.

Den nya lagen kommer att påverka många aktörer då det innebär nya högre krav gällande säkerhetsskyddsarbete för att kunna minska våra sårbarheter. 

Tillsammans genomför Svensk Trygghetscertifiering och Weop:

  • Gemensam verksamhetsanalys för att se över omfattning och behov

  • Vi analyserar era krav och tittar på nuläget i fastigheterna

  • Vi föreslår åtgärder som är relevanta ur ett säkerhetsskydd samt brottsförebyggande perspektiv

Genom ett gemensamt arbetssätt kan behov ur olika aspekter kombineras vilket leder till effektivare projekt och rätt åtgärder, vilket minimerar resurser. Under våren har vi arbetat med ett gemensamt kundcase hos ett fastighetsbolag. Behovet av att certifiera fastigheterna ur ett trygghetsperspektiv för de boende visade sig omfatta även ett behov av säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Svensk Trygghetscertifiering valde då Weop som leverantör och kunden kan i slutändan säga att fastigheterna är både säkra och trygga, på fler än ett sätt.

Vill du veta mer eller har frågor, är det bara att kontakta oss.