Nyhet! ISAD – Inbrottsskyddad Allmän Dörr

Äntligen kan fastighetsägare och byggaktörer enkelt beställa trygga, säkra och hållbara dörrar och brytskydd till allmänna utrymmen i bostadsfastigheter.

Något som fram till nu krävt specialistkunskap och detaljerade specifikationer vid inköp och upphandling.

Ett ISAD-godkännande minimerar möjligheter till brytning och fula brytskador i anslutning till bostadsfastigheters allmänna utrymmen. Godkännandet utfärdas av den oberoende parten Svensk Trygghetscertifiering AB via licensavtal med dörrtillverkare och smeder. Svensk Trygghetscertifiering AB har en mycket omfattande erfarenhet av besiktningar och tester av dörrar och brytskydd i bostadsfastigheter sedan decennier tillbaka.

ISAD ger fastighetsägare möjligheter att göra hållbara val av dörrar som är lätta att förvalta och underhålla. Tjänsten Dörrinventering gör också att fastighetsägare i många fall kan förstärka och godkänna befintliga dörrar i stället för att byta ut till nya. Det här kan ge stora besparingar, både för fastighetsägare och miljön.

  • Vi har genom åren sett en stor frustation hos fastighetsägare som beställt dörrar i tron att de är effektivt brytskyddade, eller som har bytt ut äldre stabila dörrar i onödan i stället för att förbättra brytskyddet. Det kommer också att bli mycket enklare för oss att hjälpa en fastighetsägare att göra rätt val, säger Ulf Malm, VD på Svensk Trygghetscertifiering.

Det finns olika sätt att inbrottskydda entréer och branddörrar; via hur dörren monteras i väggliv eller med val av brytskydd. En ISAD-godkänd dörr eller ett ISAD-godkänt brytskydd borgar för att obehöriga har mycket svårt att bryta sig in.

  • Dörrar till entréer och allmänna utrymmen, i fasad eller källargångar, ska vara självstängande och självlåsande. Därför får dörrarna per automatik ett svagare skydd mot brytangrepp vilket måste kompenseras. Sådana dörrar kan inte klassas som säkerhetsdörrar. Därför behövs ISAD. Någon sådan märkning har inte funnits tidigare, säger Lennart Levander, tekniskt ansvarig på Svensk Trygghetscertifiering.

 

Läs mer: isad.se