Tryggare Väsby - Fastighetsägare i samverkan

Fastighetsägare i centrala Väsby bildar en ideell förening för ett tryggare Väsby

Fastighetsägare inom centrala Väsby, Sigma och stationsområdet har nu bildat en ideell förening, Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan. Svensk Trygghetscertifiering har varit med i uppstartsfasen, arbetet började i november förra året. Och Karin Göransson från Svensk Trygghetscertifiering går nu in som verksamhetschef föreningen.

En interimsstyrelse tillsattes i januari 2020 och arbetat fram verksamhetsplanen för 2020 bland annat. Man har valt att driva det viktiga arbetet genom en ideell förening – den svenska varianten på BID (Business Improvement District).

För att kunna prioritera trygghetsskapande åtgärder, både på kort och lång sikt, har föreningen en gemensam budget. Man har möjlighet att jobba med medlemmarnas egna fastigheter och tillsammans med olika aktörer på utvalda platser, så kallad platssamverkan. Målet med föreningen är en trygg och levande stadsutveckling i området för alla.

Väsbyhem, Rikshem, Fastighetsägarna Stockholm, Brf Suseboparken och HSB Brf Optimus sitter i styrelsen för föreningen.

För mer information, läs Väsbyhems pressmeddelande