Svensk Trygghetscertifiering stödföretag till Alla Kvinnors Hus

Att stötta och hjälpa brottsoffer är konkret brottsförebyggande och trygghetsskapande. 

Därför har Svensk Trygghetscertifiering valt att vara stödföretag till Alla Kvinnors Hus. 

Våld i nära relationer är den vanligaste våldsbrottsligheten och den begås ofta i bostäder där offer och gärningsman lever tillsammans. Det är svårt att förstå att det fortfarande är så i Sverige 2020. Vi kan göra mycket mer för att förändra detta.

En aktör som gör och har gjort skillnad i denna fråga är Alla Kvinnors Hus. Sedan 1978 har dom som Sveriges första kvinnojour mött våldsutsatta vuxna och barn. Deras erfarenhet använder dom för att hjälpa dem som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, hot eller trakasserier. De bidrar till att stärka vuxna och barn och skapa en plattform som möjliggör ett liv fritt från våld och övergrepp. Därför känns det självklart för oss att stötta Alla Kvinnors Hus.

Vill du veta mer om att vara stödföretag kan du läsa mer på Alla Kvinnors Hus hemsida