Jens Olsson ny vd för Svensk Trygghetscertifiering

 

För att möta en ökad efterfrågan av företagets tjänster organiserar sig Svensk Trygghetscertifering nu och tillsätter Jens Olsson som ny vd.

-  Uppstartsfasen av bolaget är avklarad. Vi går nu in i en ny fas med ökad efterfrågan och expansion. I samband med det känns det naturligt att anställa en vd för bolaget som har fullt fokus på den fortsatta utvecklingen, säger Ulf Malm, delägare och tidigare vd i bolaget.

- Vi har ett stort förtroende för Jens och är jätteglada att han vill ta bolaget vidare med sin erfarenhet och kunskap, berättar Ulf vidare. Själv kommer han att vara aktiv delägare med fokus på utbildning och fortsatt utveckling.

- Nu har jag varit verksamhetschef i bolaget i nästan ett år och det känns både roligt och intressant att som vd får driva bolaget vidare. Trygghetsfrågor kan vara svåra att angripa och vi har metoder där vi kan bidra med hjälp för att hitta konkreta åtgärder som ger effekt, säger Jens Olsson.

Han berättar också att de ser ett allt större behov och de får fler och fler förfrågningar då trygghet står högt upp på dagordningen i princip i alla städer idag. Jens mål är att bolaget ska kunna hjälpa fler fastighetsbolag med deras trygghetsfrågor över hela landet. När han arbetade som projektledare för Helsingborgshems trygghetscertifieringar såg han effekterna de fick av arbetet och förvånades över att inte fler fastighetsbolag arbetade på samma sätt.

- Min erfarenhet kommer främst från den kommunala sidan där jag arbetat i ett större kommunalt fastighetsbolag under många år. Jag har både arbetat med trygghetsfrågor men också med olika typer av byggprojekt, berättar Jens.

Med Jens erfarenhet, Lennart Levanders långa erfarenhet från polisen och med brottsförebyggande arbete i fastighetsägarföreningar och Ulf Malms arbete med trygghetsfrågor i fastighetsbolag i över 20 år, så har bolaget en gedigen kompetens.

- Vi har dessutom nyligen anställt en projektledare, med god erfarenhet av bland annat hyresgästdialoger, som börjar i slutet av året, berättar Jens.

Svensk Trygghetscertifiering har uppdrag över hela landet och har idag kontor i Stockholm och i Helsingborg, där Jens är placerad.