Utökat investeringsstöd för hyresbostäder

Investeringsstödet för hyresrätter kan återigen sökas via Boverket

Som ett smörjmedel för bostadsmarknaden så har regeringen beslutat att effektivisera samt öka investeringsstödet för hyresrätter samt studentbostäder. Från den 1 februari 2020 har Boverket i uppdrag att fördela stödet.

Den byggaktör som vill söka investeringsstöd för att bygga hyresrätter kan alltså denna omgång få upp till:

  • 7 100 kr/m² boarea (BOA) i Stockholmsregionen.

  • 5 800 kr/m² boarea (BOA) i regionen Stockholmsnära kommuner, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i regionen kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, regionen övriga stora kommuner och studentbostäder utanför Stockholmsregionen.

  • 4 800 kr/m² boarea (BOA) i övriga landet.

Svensk Trygghetscertifiering kan hjälpa dig att söka stödet, och då samtidigt bistå med kunskap kring trygghetskoncept i era fastigheter redan på planeringsstadiet. Kontakta oss så berättar vi mer

Bra att veta om stödet:

  • Fr.o.m. länsstyrelsens beslut om stöd måste projektet påbörjas inom ett år.

  • Mixen av små och stora bostäder ska öka, så är ditt projekt större än 10 lägenheter, så måste 10 % av dessa måste vara små lägenheter (högst ett rum och kök/kokvrå).

  • I de fall där projekten är större än 10 lägenheter så ska kommunen erbjudas att förmedla eller hyra minst 12,5 % av dem som sociala kontrakt (och/till personer under 31 år) i fem år eller fram till dess att kommunens hyresgäst fått överta kontraktet.

  • Samma erbjudande får även avse motsvarande antal lägenheter i stödmottagarens befintliga bestånd inom samma kommun. Erbjudandet till kommunen ska lämnas tillsammans med ansökan om stöd.

  • Grundvillkoret att byggnaden har låg energianvändning, ska motsvara högst 88 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad enligt 3 kap. 14 § plan- och byggförordningen (2011:338).

Beslut om tilldelning fattas av länsstyrelsen.

Vill du veta mer, så finns det att läsa på Boverkets hemsida. År 2020 finns 2,1 miljarder kronor i anslagna medel och från 2021 och framåt ökar anslaget till cirka 3 miljarder kronor årligen. Så skynda att fynda!