Teori och metod kring tryggare boende

Handbok för trygga fastigheter

Nu släpper vi handboken ”Tryggare boende”. Den innehåller beskrivningar av hur bostadsföretag och bostadsrättsföreningar kan arbeta systematiskt för ökad trygghet och minskad brottslighet i enskilda fastigheter och i bostadsområden.

Ett tryggt och säkert boende är den viktigaste boendekvaliteten enligt många boendeundersökningar. Ett tryggt boende skapar trivsel och ökad attraktivitet och i förlängningen högre fastighetsvärden.

Handboken innehåller bland annat följande avsnitt:

 • Trygghet i boendet
 • Upplevelse av platser
 • Fixing Broken Windows
 • Brottslighet i bostadsområden
 • Så förebyggs brott
 • Behovstrappa
 • Trygg arbetsmiljö
 • Att mäta brott och otrygghet
 • Åtgärder för en trygg boendemiljö
 • Trygghetscertifiering
 • Samarbete med andra

Beställ handboken genom att kontakta oss på mejladress: svensk@trygghetscertifiering.se