Handboken ”Tryggare boende” uppdaterad

Nu presenterar vi den tredje upplagan av vår handbok Tryggare boende. Den beskriver hur bostadsföretag och bostadsrättsföreningar kan arbeta systematiskt för ökad trygghet och minskad brottslighet i fastigheter och i bostadsområden. Metoderna är utvecklade av oss sedan 2002 och har prövats och finslipats i verkliga miljöer utifrån verkliga behov.

Vi har uppdaterat innehållet och lagt till nya avsnitt. Handboken är skriven av Ulf Malm och Lennart Levander och vänder sig till alla som förvaltar, underhåller och bygger bostadsfastigheter.

Ur innehållet:

  • Om hur otrygghet och brottslighet i boendet uppstår och hur det förebyggs
  • Behovstrappa för tryggt boende
  • Att mäta brott och otrygghet
  • Trygg arbetsmiljö
  • Lokalt samarbete
  • Trygghetsbesiktning och Trygghetscertifiering
  • ISAD – trygga, säkra och hållbara val av dörrar och brytskydd
  • Ekonomiska motiv för fastighetsägare

Ladda ner den här på vår hemsida (under rubriken Publikationer) eller beställ den tryckta versionen av oss.