Förebyggande strategier i kristider

Att hantera en pandemi

De senaste veckorna har principen kring förebyggande arbete satts på ett storskaligt prov. Coronaviruset har fått människor att globalt jobba tillsammans för att minska risken för smittspridning, för att skydda våra utsatta grupper, minska oron och att se till att hantera den förutspådda och fruktade överbelastningen av vården.

Bevisligen har vi mycket att vinna på att tillsammans skapa en samsyn kring översiktliga, förebyggande strategier, vilket är applicerbart på många områden. Det finns exempel på många bostadsbolag som varit snabba med att upprätta riktlinjer och material till både medarbetare och hyresgäster. Det kan bl.a. handla om att inte ha några fysiska möten (förutom i akuta fall), framställa material på olika språk, affischer och manuskort till de anställda.

Frekvensen på fysiska möten har av uppenbara skäl gått ner rejält i alla verksamheter, så även i bostadsbranschen. Här finns en möjlighet att fördela om arbetet och rikta det bort från mötesmaraton. Slitaget och den nya hemmavaron som följer med karantän och den sociala distansiering som vi är ålagda att följa, kommer att ställa nya krav på fastigheterna i våra bostadsområden. Nu finns dock också möjlighet att stärka upp och genomföra förändringar i fastigheterna, genom att en del av personalens tid är frigjord. Behöver du förstärka belysningen i din utemiljö? Är det dags att installera en digital kalender i tvättstugan? Häng i källare kan också bidra till spridning av smitta. Nu är det rätt tid att möta dina hyresgästers behov i deras livsmiljöer.

Följ utvecklingen kring Covid -19:

Sveriges Allmännytta har samlat sina råd till bostadsbolag kring Coronaviruset på en samlingssida, där man delar kunskap och goda exempel av och för fastighetsägare av olika slag.

Även Fastighetsägarna har samlat information kring pandemin som berör bostadsbolag, läs mer här. Fastighetsägarna har även ett par webbinarier som kan vara intressanta för fastighetsbranschen överlag.