Brottsförebyggande i fokus hos Svensk Trygghetscertifiering

Fastighetsägares situationella brottsförebyggande åtgärder är centrala för minskad brottslighet och ökad trygghet. De är dessutom en viktig nyckel för att ett bostadsområde, som finns på polisens lista över utsatta områden, ska kunna lämna listan.

Det säger Lennart Levander, teknikansvarig hos Svensk Trygghetscertifiering. Lennart har över 40 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete.

Han började som polis 1979, blev kvarterspolis 1990 och var med och startade närpolisorganisationen i mitten av på 90-talet.


Som gruppchef med ansvar för bostadsinbrott och bilinbrott såg han vikten av att arbeta brottsförebyggande och att samverka mellan olika aktörer i närsamhället.

Besjälad av brottsförebyggande arbete

– Jag är fortfarande besjälad av det viktiga brottsförebyggande arbetet. Det känns bra att få möjlighet att fortsätta med det jag brinner för och samtidigt få mer tid till familjen, säger Lennart, som trots pensionssålder är ansvarig för teknikutvecklingen hos Svensk Trygghetscertifiering.

– Tekniken utvecklas ständigt och det är viktigt att ligga i framkant när det gäller materialkunskap och teknik för att kunna arbeta för tryggare och säkrare fastigheter. Det i kombination med våra besiktningsmäns polisiära bakgrunder är ett starkt koncept, säger Lennart.

Direkt applicerbar checklista

Besiktningsmännen använder en checklista vid trygghetsbesiktningarna som har utvecklats i över 20 år. Lennart menar att den är greppbar för kunden och direkt applicerbar på tryggheten och det brottsförebyggande arbetet. Checklistan omfattar närmare 60 frågor och spänner från den yttre miljön till skruv och mutter i källaren.

– Listan är utformad utifrån att förebygga brottstillfällen och påverka den upplevda tryggheten. Efter utförd besiktning lämnar vi även åtgärdsförslag, berättar Lennart.

Billigare att göra rätt från början

Enligt Lennart är det ekonomiskt försvarbart och rationellt att lämna över besiktningen till externa experter som ser fastigheten med nya ögon och som inte är hemmablinda. De kan dessutom vara med på hela resan när åtgärderna genomförs.

– Vi kan även bidra i samband med nyproduktion, det blir billigare för fastighetsägaren att göra rätt från början. Att syna bygghandlingar utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv kan spara mycket pengar, säger Lennart.

– Sveriges miljonprogram står idag inför ett omfattande renoveringsbehov, här skulle vår kompetens verkligen komma till sin rätt. Det blir obetydligt dyrare att göra rätt från början jämfört med att behöva rätta till frågor ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv i efterhand, berättar han vidare.

– Det blir svårt att begå mängdbrott i en trygghetscertifierad fastighet, säger Lennart Levander.

Certifierad byggnad förhindrar brott

Efter trygghetsbesiktning och genomförda åtgärder kan fastigheten bli trygghetscertifierad. Det blir en stämpel på att fastighetsägaren gjort sitt yttersta för att minimera brotten och öka tryggheten i fastigheten. Mer än så kan man inte kräva, menar Lennart.

– Det blir svårt att begå mängdbrott i en trygghetscertifierad fastighet, säger han. Mängdbrott är till exempel stöld i cykelkällare, källarinbrott och lägenhetsinbrott, det vill säga den typ av brott som människor kan drabbas av i boendemiljön.

Årets säkerhetskonsult

Under sin yrkesverksamma karriär har Lennart hunnit med mycket. Bland annat var han engagerad i arbetet när polismyndigheten i Stockholms län tillsammans med forskare på Chalmers och KTH utvecklade Bo Tryggt 01 och sedan Bo Tryggt 05, som var handböcker för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostadsområden.

Detta har han haft stor nytta av i sitt fortsatta arbete och 2011 Fick han ta emot utmärkelsen ”Årets säkerhetskonsult” vid Security Awards.

Lennart delar gärna med sig av sin långa erfarenhet och kompetens och håller även föreläsningar om brottsförebyggande arbete.

– Alla som arbetar kring fastigheten, både förvaltande personal och cheferna, har nytta av att få en förståelse för dessa frågor som verkligen kan göra skillnad, avslutar Lennart.

Vill du veta mer, kontakta Lennart: lennart.levander@trygghetscertifiering.se